O projekcie

Kursy e-learningowe „Kratywne korzystanie z mediów” i „Etyka i wartości” zostały przygotowane w ramach projektu „Collegium Młodych”, realizowanego przez Collegium Civitas we współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska. Celem projektu jest rozwój kompetencji w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego wykorzystania nowych technologii, a także rozwiązywania problemów i dzialania innowacyjnego.


Okres realizacji projektu: od 2017-04-01 do 2019-01-31
Wartość projektu: 177 100 zł.
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 149 259,88 zł.